Tác giả Năm Cụm Núi Quê Hương qua đời

Tuấn Khanh's Blog

Nhà thơ Tường Linh (1931-2021)

Nhà thơ Tường Linh (1931-2021), tác giả của nhiều bài thơ được các nhạc sĩ cùng thời mến mộ và phổ thành ca khúc đã qua đời. Ngôn từ đẹp và nặng trĩu tình quê hương, tình người của ông đã kết hợp trở thành giai điệu bất hủ của nhạc sĩ Anh Việt Thu (Vang bóng), Trầm Tử Thiêng (Một sớm mai về), Minh Kỳ (Năm ngọn núi quê hương), Hàn Châu (Những đóm mắt hỏa châu)…

Ông mất ngày 5/2/2021, thọ 91 tuổi.

Nhà thơ Tường Linh là người sống lặng lẽ, ít giao tiếp. Sau năm 1975, ông từ chối tham gia hầu hết các hoạt động văn hóa nghệ thuật của xã hội mới. Năm 2011, Tường Linh có được một tuyển tập thơ dày 672 trang, phát hành với sự giúp đỡ và yêu cầu của một số thân hữu.

View original post 690 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s